VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze overeenkomst is een contract tussen u en Cendit Limited en is van toepassing op uw gebruik van Cendit diensten (de "Diensten").

Door zich te registreren om de Diensten te gebruiken aanvaardt u alle voorwaarden en voorwaarden die zijn opgenomen in deze overeenkomst. We raden iedereen leest deze voorwaarden voordat u zich inschrijft voor de Diensten. Deze overeenkomst wordt aan u verstrekt en in het Engels gesloten. U gaat ermee akkoord dat elk gebruik door u van de diensten van uw aanvaarding van de overeenkomst zullen vormen en raden wij u aan te slaan of af te drukken-off een kopie van de overeenkomst (met inbegrip van alle beleidsmaatregelen) voor uw administratie.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig en zorg ervoor dat u volledig begrijpen voordat u de Services. Let op: als u dit niet accepteren, zult u niet in staat zijn om de diensten te gebruiken.

Onze relatie met u
Cendit Services worden geëxploiteerd door Cendit Ltd in Engeland en Wales (nummer 09412124) ingeschreven met maatschappelijke zetel te 1 Koperwiek Court, Ashton Road, Romford, RM3 8QQ. Cendit is geregistreerd als een geld zakelijke dienstverlening door Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) en geregistreerd als een kleine elektronische Money Institute 900.515 met de gedragscode Autoriteit Financiële (FCA).

De belangrijkste business voor Cendit is geld overdracht en het verlenen van diensten voor het maken van vreemde valuta betalingen internationaal.

TRANSACTIE GESCHIEDENIS
U kunt uw gegevens van uitgevoerde, in afwachting of geweigerd betalingstransacties en andere informatie met betrekking tot uw account door in te loggen in Cendit toepassing en te klikken op de "Transactions" en "Profile" tabs.

gedupliceerd REKENINGEN
Cendit kan creëren van dubbele accounts te weigeren voor dezelfde gebruiker te wijten aan de veiligheid en de identificatieplicht. Cendit behoudt zich het recht voor om de creatie van dubbele accounts te weigeren voor dezelfde gebruiker te wijten aan de veiligheid en de identificatieplicht. In een geval waar dubbele accounts worden ontdekt, Cendit behoudt zich het recht voor deze dubbele accounts zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten of samen te voegen.

SUBSIDIABILITEIT
Om in aanmerking te komen voor onze services, moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Bovendien verklaart en garandeert u dat als u een individu bent en je een rekening openen bij ons, dat u niet handelt namens een geheime opdrachtgever of een derde begunstigde partij.

Voordat u de Dienst te gebruiken hebben we de verplichte keuring van de klant uit te voeren. Daarvoor kunnen we vragen om fotografisch bewijs van uw identiteit, zoals een kopie van uw paspoort. Het is mogelijk om dit te bewijzen door middel van een aantal methoden onder meer via onze applicatie, fax en / of e-mail te verstrekken.

Cendit behoudt zich het recht voor om toegang tot verschillende overheden en particuliere databanken om zo uw gegevens te controleren (dus "elektronische identiteitskaart" genoemd). Als bepaalde databases een wedstrijd om de informatie die u verstrekt dan mogen wij niet te vragen voor fotografisch bewijs van uw identiteit.
Cendit behoudt zich het recht om te weigeren om elke nieuwe gebruiker of enige transactie naar eigen goeddunken te aanvaarden.

GEBRUIK VAN DE SERVICE
ACCOUNT, PIN en / of wachtwoorden
Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account, waaronder uw pincode of wachtwoord en voor het beperken en controleren van de toegang tot uw smartphone. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving u zich ertoe de volle verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw account bij gebruik in combinatie met uw pincode of wachtwoord te accepteren. Je moet niet uw inloggegevens te delen met iedereen. Mocht u weet of vermoedt dat uw inloggegevens zijn gecompromitteerd of uw account is benaderd door een derde partij, moet u onmiddellijk contact met ons op.
We kunnen uw account opschorten of op elk gewenst moment voor uw bescherming beëindigen als we vermoeden dat het is benaderd door een onbevoegde derde. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte van een dergelijke actie.

Soorten betalingen ORDERS
1. Vast Target. Betalingsopdrachten, waar je Cendit nodig heeft om een vast bedrag van vreemde valuta over te dragen aan de betaling ontvanger.
2. Vaste Bron. Betalingsopdrachten, waar je bestelt aan een vast bedrag van bronvaluta converteren en overdracht van de resulterende bedrag aan de ontvanger in vreemde valuta.

WISSELKOERSEN
Cendit maakt redelijke inspanningen leveren om de transacties tegen de wisselkoersen uitgelijnd op het midden van de marktrente op de wereldwijde valutamarkten te passen. Cendit is een beroep op geaggregeerde informatie van derden bronnen (met inbegrip van wisselkoersen onder licentie van Open Wisselkoersen, LLC http://www.openexchangerates.org) en we kunnen niet garanderen dat de tarieven overeenkomen met een bepaalde benchmark-bron op een gegeven moment. Cendit is niet aansprakelijk op enigerlei wijze als het doel valuta na de uitwisseling minder dan verwacht als gevolg van veranderingen in de mondiale valutamarkten is.
Cendit geen marge te nemen of te verspreiden op de wisselkoers, dus zijn er geen kopen en verkopen tarieven. Het tarief dat je krijgt is precies hetzelfde tarief als uw tegenpartij.

Uw betalingsopdracht kunnen worden uitgewisseld door een aantal tegenpartijen. Tegen elke wedstrijd wordt uitgevoerd bij de huidige marktrente. De uiteindelijke effectieve tarief voor uw betalingsopdracht is dan een gewogen gemiddelde van de tarieven in alle toegepaste wedstrijden.

DEPOSITO
Elke nieuwe betaling op de Cendit aanvraag zal niet actief zijn, totdat we een geldige aanbetaling hebben ontvangen. Je moet vooraf betalen van de borg te Cendit op de volgende manier:

Maak het bedrag dat u wilt verzenden in de bron valuta Cendit's clearing bankrekening via overschrijving (zie "bankoverschrijvingen" sectie). Zodra dit voorschot is goedgekeurd kunt u vervolgens uw bestelling uit te voeren en transacties

Als om welke reden uw betaling is geannuleerd of geweigerd, dan zal uw storting worden teruggegeven aan uw Cendit account.

BETALEN GRENZEN
De bovengrens transactie voor betalingen is £ 10.000 of equivalent. Het maximale bedrag van de valuta geaccepteerd voor de uitwisseling varieert dynamisch op basis van de marktomstandigheden. Er is geen ondergrens.

BANK TRANSFERS
Alle GBP betalingen moeten afkomstig zijn van een Britse bank of een bouwfonds. Cendit maakt GBP betalingen via de "UK Faster Payments" regeling waar mogelijk of anders door middel van BACS.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor een extra administratiekosten zijn als de rekeningnummers of de naam van de ontvanger die u hebt verstrekt onjuist zijn.
In het geval dat uw bank kosten die u voor het ontvangen van betalingen die u aansprakelijk voor het betalen van deze.

GEWEIGERD TRANSACTIES
Cendit kan de betalingsopdracht te weigeren, als we niet kunnen overeenkomen met de gegevens van de gebruiker, zoals bepaald aan Cendit door uzelf. In dat geval kunt u aansprakelijk worden gesteld voor een administratiekosten, die zal worden afgetrokken van alle deposito's.

UW VERPLICHTINGEN
U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de betaling door u verstrekte gegevens juist zijn. Zodra de betaling instructies zijn uitgevoerd door Cendit, kan transacties niet worden teruggedraaid en Cendit zal geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van een transactie wordt uitgevoerd in overeenstemming met uw instructies uitgevoerd worden.

In het onwaarschijnlijke geval dat u een fout in een van beide de betaling verzonden of ontvangen als gevolg van het gebruik van de Diensten opmerken, dan moet u onmiddellijk melden op support@cend.it. Als je ervan bewust dat je een betaling hebben ontvangen boven wat je verwacht te worden, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte, zodat afspraken kunnen worden gemaakt voor u om onmiddellijk alle te veel betaalde terug te keren.

U stemt ermee in de Services niet te gebruiken voor onwettige activiteiten en Cendit behoudt zich het recht voor om verdachte activiteiten of als reactie op eventuele klachten of gemelde schendingen te onderzoeken. Bij het onderzoek naar een dergelijke activiteit, Cendit behoudt zich het recht voor om vermoedelijke onrechtmatige activiteiten te melden aan een juiste persoon of instantie en hen te voorzien van alle relevante informatie, waaronder persoonsgegevens.

elektronisch Geld
Alle Cendit gebruikersaccounts zijn elektronisch geld betaalrekeningen. Het e-geld in uw account wordt afgegeven in overeenstemming met de Electronic Money Regulations 2011 (SI 99/2011).

Een elektronisch geld transactie wordt gedefinieerd als een transactie uitgevoerd tussen rekeninghouders waarin een financiële tegenprestatie wordt uitgewisseld tussen de partijen.De ontruimde elektronisch geld op de rekening van u is als de wettelijke beheerder van de rekening. Elke positief saldo op uw rekening staat voor een claim tegen ons als de uitgever van elektronisch geld.

1. Het saldo op uw rekening zal worden uitgedrukt in de valuta van het land waar u woont.
2. Uw elektronisch geld account is aan u verstrekt op basis van de informatie die u verstrekt op het moment van uw aanvraag en u ondernemen om ons te informeren over;
1. Elke wezenlijke verandering van deze informatie
2. U moet ons op de hoogte van elke wijziging van uw naam of adres
3. Details van de bronnen van de gelden op uw rekening gestort dat wij achten uit de gewone of uitzonderlijke verrichtingen

GEBRUIK VAN GPS-locatie FACILITY
Bepaalde delen van de diensten gebruik van locatiegegevens verzonden vanaf uw mobiele apparaat te maken. Als u deze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze transmissie, inzameling, het onderhoud, de verwerking en het gebruik van uw locatiegegevens en vragen om onze diensten beter te verbeteren en te helpen met mogelijke schade en mogelijke ongeoorloofde toegang tot uw account. Deze dienst is een vereiste voor u te verzenden en / of geld te ontvangen.

Toegang tot Apple Maps, Google Maps, Google Earth API, Bing Maps, Nokia Hier Maps of andere mapping API zijn onderworpen aan de afzonderlijke voorwaarden verkrijgbaar bij elke provider.

KOSTEN
TRANSACTIEKOSTEN
Cendit rekent een vergoeding op elke betaling, deze varieert van nul in sommige delen van de wereld tot 3%, gemiddeld 1%. Vergoedingen met betrekking tot de transactie zijn zichtbaar voor de gebruiker vóór de indiening van de betaling.

ADMINISTRATIE KOSTEN
Administratiekosten mogen alleen plaatsvinden wanneer onze settlement banken of de ontvangende bank te weigeren uw transactie als gevolg van onjuiste betalingsgegevens, hun wettelijke voorschriften of enige andere geldige reden. Administratieve lasten uit de afwikkeling banken of de ontvangende banken zal worden afgetrokken van het te betalen bedrag. Daarbij mag Cendit admin heffingen die specifiek van toepassing in de volgende scenario's:

vanaf EUR vanaf GBP
Ongeldige ontvanger accountgegevens 10,00 GBP
Geweigerde betaling (zie paragraaf 3.6) 10.00 GBP

ALGEMENE VOORWAARDEN
DERDE PARTIJ DIENSTEN
U erkent en aanvaardt dat Cendit derde partij partners en aanbieders kunnen aangaan om u te leveren de Services.
Door zich te registreren voor en het gebruik van de diensten die door Cendit partner of provider worden afgeleverd, moet je leest, akkoord met en accepteer alle voorwaarden en condities van de partner in aanvulling op de termen Cendit's.

Door het aanvaarden en akkoord te gaan met de voorwaarden van de partner u uitdrukkelijk erkent dat Cendit fungeert als agent van de partner en dat Cendit geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van de derde partner zal hebben.

COMMUNICATIONS
We zijn verplicht om bepaalde informatie te verstrekken om u in te schrijven. Door het accepteren van deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat we elektronisch ofwel met u kunnen communiceren via e-mail, door het plaatsen van mededelingen op de Cendit website en / of via de Cendit Application.

EVENEMENTEN buiten onze controle
We zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen of vertraging in het verstrekken van de dienstverlening die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot storingen en vertragingen veroorzaakt door een gebrek aan of trage toegang tot het internet.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze Overeenkomst en elk document uitdrukkelijk vermeld in het de hele overeenkomst tussen ons vormen en vervangen alle eerdere discussies, correspondentie, afspraken of afspraken tussen ons.

RECHT ENJURISDICTIE
De levering van de Dienst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de levering van de Dienst wordt beheerst door Engels recht.
Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met de Service zullen worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle handelsmerken, auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook op Cendit zijn eigendom van ons. Bijgevolg mag geen enkel deel van Cendit worden gebruikt, overgedragen, gekopieerd of gereproduceerd in zijn geheel of gedeeltelijk zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
We verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht en de licentie om Cendit gebruiken ten behoeve van de toegang tot diensten.
U blijft enige intellectuele eigendomsrechten in alle materiaal dat u toevoegt eigenaar of uploaden naar Cendit. U verleent ons een niet-exclusieve, onherroepelijke, royalty-vrije, wereldwijde recht en licentie voor het gebruiken, kopiëren en distribueren aan derden geen materiaal dat u kunt toevoegen of uploaden naar Cendit voor enig doel.

U kunt Cendit gebruiken, maar de "intellectuele eigendom" (zoals auteursrechten, modelrechten, etc) blijft bij ons.

KLACHTENPROCEDURE
We zijn toegewijd aan het verstrekken van de hoogste kwaliteit van de dienstverlening te allen tijde. Als we onder het niveau van deze normen willen we van u horen.

Een klacht indienen
De meest effectieve manier om een klacht in te dienen is het invullen van ons online formulier. U kunt ons ook bereiken per post op:
Cendit Ltd
FAO Klachten
1 Koperwiek Court, Ashton Road, Romford, RM3 8QQ

REACTIETIJD
We streven ernaar om de ontvangst van een klacht binnen 24 uur te bevestigen en streven ernaar om te reageren op een klacht binnen drie tot vijf werkdagen. In ons antwoord zullen wij u adviseren:

1. Wie is het omgaan met uw klacht
2. Hoe uw klacht is gericht, of waarom het is nog niet aangepakt
3. Details van wat er zal gebeuren volgende voor u.
NB complexe situaties kan het langer duren om op te lossen.

In bepaalde gevallen kan een resolutie tot zes tot acht weken vanaf de datum van de klacht ontvangen. Als dit het geval is, zullen wij u voorzien van een status update binnen drie tot vier weken.

escalerende KLACHTEN
Ons doel is om de klachten zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Als u om welke reden dan ook niet tevreden met ons antwoord, kan de zaak worden geëscaleerd. U kunt gewoon vragen uw vertegenwoordiger de behandeling van de zaak naar de klacht escaleren. De escalatie van de klacht wordt binnen vijf werkdagen worden erkend.

Financial Ombudsman Service
Onze diensten zijn onder toezicht van de Financial Ombudsman Service (FOS), die een onafhankelijke geschillenregeling regeling voor financiële diensten opereert. Je kunt wel een beoordeling van uw klacht door de FOS als vragen:

1. U nog steeds niet tevreden bent met onze laatste reactie
2. U uw klacht afgegeven aan ons, maar je hebt geen antwoord binnen acht weken ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

De Financial Ombudsman Service
South Quay Plaza
183 Marsh Wall
Londen
Verenigd Koningkrijk
E14 9SR

UK, bel +44 (0) -207-964-1000). Voor volledige informatie over de FOS, kunt u terecht op www.financial-ombudsman.org.uk

DEFINITIES
"Deposit" heeft de betekenis zoals vermeld in paragraaf 3.3.
"Overeenkomst" betekent deze overeenkomst, inclusief alle latere wijzigingen.
"Business Days": een dag (behalve zaterdag of zondag) waarop de banken in Engeland staan open voor het bedrijfsleven (anders dan voor het enige doel van 24 uur per dag elektronisch bankieren).
"Fixed Target Payment" heeft de betekenis die in paragraaf 3.1a.
"Fixed Source Payment" heeft de betekenis die in paragraaf 3.1b.
"Dagen" betekent kalenderdagen.
"Europese Economische Ruimte" of "EER" betekent regio bestaat uit de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland , Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
"Kosten" betekent de bedragen vermeld in hoofdstuk 4 van deze overeenkomst.
"Betalingsopdracht": een opdracht geldig gemaakt door u aan ons vraagt de uitvoering van een betalingstransactie.
"Cendit", "Exchange-oplossingen", "wij", "ons" of "onze" betekent Cendit Ltd met maatschappelijke zetel te 186-188 City Road, Londen, Verenigd Koninkrijk en omvat zijn opvolgers en elke persoon aan wie het heeft wees het de rechten op grond van deze overeenkomst.
"Cendit website (s)": iedere URL, zoals Cendit, eigendom van en wordt geëxploiteerd door Cendit die we gebruiken om de Services aan u te leveren.
"Beleid" of "Beleid": een beleid of andere overeenkomst tussen u en Cendit dat je in op de website Cendit (s) ingevoerd, of in verband met uw gebruik van de Services.
"Diensten": alle betalingsdiensten en aanverwante producten via de website Cendit (s).
"Gebruiker", "u" of "uw" betekent u en iedere andere persoon of entiteit het aangaan van deze overeenkomst met ons of met behulp van de Dienst.
"Verified" betekent dat u onze verificatieproces om te helpen uw identiteit vast te stellen met Cendit hebben afgerond.
Een ook de kleur, lettertype en grootte van de tekst aan te passen door het te markeren en kiezen tussen de verschillende opties. Dit werkt voor zowel de titel en paragraaf.
LEGAL  BEDRIJF

                                                         
Cendit is nog niet een bank, maar we zullen binnenkort. In de tussentijd hebben we met de Conduct Authority (FCA) 900.515 Financiële geregistreerd voor elektronisch geld uitgeven. We zijn ook geregistreerd in Engeland & Wales 9412124 en de Information Commissioner's Office (ICO) ZA097344.
Share by: